Obvestilo o zasebnosti

Vsebina

Pozdravljeni, Program spodbud za zdrav življenjski slog SavaFit (v nadaljevanju: program spodbud) se izvaja preko mobilne aplikacije SavaFit (v nadaljevanju: mobilna aplikacija), ki je integralni del programa spodbud.

To obvestilo o zasebnosti se nanaša na program spodbud in pripadajočo mobilno aplikacijo. 

Cilj programa spodbud je podpora pri skrbi za vaše zdravje. Katere podatke o vas potrebujemo in zakaj jih potrebujemo, vas sproti seznanjamo v posameznih korakih uporabe mobilne aplikacije, v tem obvestilu pa smo na enem mestu za vas zbrali vse informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v mobilni aplikaciji in v okviru programa spodbud.

Več splošnih informacij glede varstva osebnih podatkov in njihove obdelave lahko preberete na spletnih straneh upravljavcev:

Upravljavec vaših osebnih podatkov

Mobilna aplikacija

 • MAGNUM EST Digital Health GmbH, Dircksenstrasse 40, 10178 Berlin (v nadaljevanju: YAS.life) kot ponudnik mobilne aplikacije, in
 • ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, kot naročnik storitev in organizator programa spodbud,

ki sta skupaj določila namene in načine obdelave določenih osebnih podatkov ter sta skupna upravljavca teh vaših osebnih podatkov. 

Nekatere namene in načine obdelave, opredeljene v nadaljevanju tega dokumenta, je dodatno določil YAS.life (npr. nadaljnji razvoj in izboljšanje delovanja svoje mobilne aplikacije, statistična primerjava med uporabniki), ki v tem delu nastopa kot (samostojen) upravljavec vaših osebnih podatkov.

Program spodbud

 • Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namen izvajanja programa spodbud, je ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: Zavarovalnica Sava).

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) upravljavcev lahko kontaktirate na spodnji naslov:

Katere vaše osebne podatke obdelujemo in zakaj

Za uporabo mobilne aplikacije ter za izvajanje pravic in obveznosti člana programa spodbud je nujno posredovanje nekaterih osebnih podatkov. V nadaljevanju vam pojasnjujemo, katere osebne podatke zbiramo in za kaj jih potrebujemo.

Mobilna aplikacija
Vaše osebne podatke v največji meri pridobivamo neposredno od vas. To so podatki, ki jih sami vnesete v mobilno aplikacijo oz. jih mobilna aplikacija sama beleži. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je izvajanje pogodbe oz. Pogojev uporabe mobilne aplikacije SavaFit, sklenjene z vami. Za morebitno obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, t.j. podatkov v zvezi z zdravjem, pa je potrebna dodatna pravna podlaga, vaša privolitev, v kolikor se odločite, da boste z nami delili podatke, kot so vaša telesna teža, višina in spol. Ti podatki služijo YAS.life za pripravo statističnih analiz in primerjav uporabnikov kot tudi za izboljšanje delovanja mobilne aplikacije (nadaljnji razvoj mobilne aplikacije).

 • Osnovni podatki: ko je mobilna aplikacija nameščena, vas v postopku kreiranja uporabniškega računa najprej zaprosimo za naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva in e-naslov. Za koriščenje ugodnosti pri izbranih zavarovanjih vas v mobilni aplikaciji prosimo tudi za vnos številke police zadevnega zavarovanja, sklenjenega pri Zavarovalnici Sava. Od vas zahtevamo le nujne identifikacijske in za komunikacijo z vami potrebne podatke (kot npr. za obveščanje o najnovejših izzivih in nagradnih igrah, o spremembi splošnih pogojev, vam prilagojenih ugodnostih vezano na program spodbud ipd.), zato so obvezna le polja za vnos imena in priimka, datuma rojstva ter e-naslova.
 • Podatki o sledenju: potrebujemo vaše dovoljenje za dostop do podatkov iz vaše naprave za sledenje ali mobilne aplikacije za sledenje, da se vam lahko dodelijo nagradne točke za zabeležene telesne aktivnosti. Te podatke vselej pridobivamo iz pripadajoče mobilne aplikacije, ki je povezana z vašo napravo za sledenje (npr. telefon, pametna ura, druga povezana naprava, ki meri vašo telesno aktivnost); nikoli ne vzpostavimo neposredne povezave s samo napravo za sledenje. Glede na to, katero napravo za sledenje in pripadajočo mobilno aplikacijo uporabljate, lahko prejemamo naslednje podatke: število korakov na dan in aktivne minute (trajanje) za telesne aktivnosti, ki jih aplikacije prepoznajo in beležijo (kot so npr. tek, kolesarjenje ipd.) Podatek o vrsti telesne aktivnosti in trajanju lahko pridobimo tudi na podlagi ročnega vnosa uporabnika v mobilni aplikaciji.  Poleg tega telesne aktivnosti dokumentiramo v koledarju, tako da so podatki (zgodovina aktivnosti – vrsta aktivnosti, čas in trajanje aktivnosti) shranjeni za čas uporabe mobilne aplikacije. V primeru da ste uporabnik mobilne aplikacije za sledenje Google Fit, naša mobilna aplikacija zahteva dostop le do tehničnega področja »fitness.activity.read« za branje uporabnikovega števila korakov, kar je predpogoj za sodelovanje uporabnikov pri njihovem beleženju in zbiranju nagradnih točk. Na ta način dostopamo le do najbolj omejenega področja, ki ga lahko zahtevamo za pridobitev podatkov o uporabnikovem številu korakov. V primeru da ste uporabnik drugih aplikacij za sledenje, ki jih podpira SavaFit, dostopamo le do tistih tehničnih področij, kjer so za branje na voljo podatki, potrebni za dodelitev nagradnih točk in beleženje telesnih aktivnosti.
 • Statistični podatki: za vodenje statistike uporabljamo zgolj podatek o številu korakov na dan v izbranem časovnem obdobju opazovanja (dan, teden, mesec, trimesečje). Dodatno se iz teh podatkov vsakodnevno ustvari tudi anonimizirana in agregirana statistika povprečnega števila korakov vseh aktivnih uporabnikov.
 • Podatki za unovčevanje ugodnosti: če boste zbrane nagradne točke unovčili za ugodnosti, potrebujemo vaš e-naslov za pošiljanje kupona s kodo za popust (na izbrane izdelke in storitve izbranih pogodbenih partnerjev). Kupone s kodami pošilja vedno le YAS.life, e-naslova ne posredujemo tretjim osebam (npr. pogodbenim partnerjem). Poleg e-naslova prejmemo tudi podatke o operacijskem sistemu, v katerem se mobilna aplikacija uporablja, čas unovčenja in uporabniški ID uporabnika.
 • Podatki za sodelovanje v nagradnih igrah in podatki nagrajencev: v kolikor boste po uspešno opravljenem izzivu posredovali e-naslov zaradi sodelovanja v nagradni igri, bo ta podatek ostal izključno pri nas in bo uporabljen le za namene nagradne igre. Če v primeru prejema nagrade želite, da je nagrada poslana po navadni pošti, nam morate posredovati naslov, na katerega želite prejeti nagrado. V večini primerov bomo nagrade poslali mi in zato vaš naslov ne bo posredovan tretjim osebam, razen v določenih izjemnih primerih (npr. nagrada je naročnina na revijo), ko nagrado pošlje tretja oseba, o čemer vas bomo vnaprej obvestili z e-poštnim sporočilom. Če nam boste po prejetem obvestilu, v katerem vas bomo obvestili o posredovanju vašega naslova tretji osebi, posredovali vaš naslov, to šteje za vaše soglasje za posredovanje tega podatka tretjim. Podatek o naslovu bo uporabljen izključno za namene pošiljanja nagrade.
 • Podatki za izboljšanje delovanja mobilne aplikacije: zgoraj navedene osnovne podatke, podatke o sledenju, statistične podatke, podatke za unovčevanje ugodnosti ter podatke o teži, višini in spolu (v kolikor jih uporabnik vnese) YAS.life, v obsegu, kot je nujno potreben uporablja samostojno tudi za izboljšanje delovanja svoje mobilne aplikacije.

Program spodbud

Skladno s Splošnimi pogoji Programa spodbud za zdrav življenjski slog SavaFit je po uspešno zaključenem registracijskem postopku potrebna privolitev člana programa spodbud za sinhronizacijo njegovih podatkov o telesni aktivnosti z mobilno aplikacijo ter potrditev verifikacijske povezave, ki jo član prejme na e-naslov, ki ga je navedel v postopku registracije, za zagotovitev varnosti podatkov uporabniškega računa.

 • Podatki, pridobljeni iz registracije v mobilni aplikaciji po uspešnem kreiranju uporabniškega računa: ime in priimek, rojstni datum, e-naslov, ki jih po registraciji v mobilni aplikaciji Zavarovalnici Sava posreduje YAS.life.
 • Podatek o številki police zadevnega zavarovanja, sklenjenega pri Zavarovalnici Sava: podatek na podlagi vnosa številke police (neobvezen podatek) v mobilni aplikaciji Zavarovalnici Sava posreduje YAS.life.
 • Podatki, pridobljeni med trajanjem članstva v programu spodbud: za uresničevanje pravic in obveznosti člana, vključno z identifikacijo člana, preverjanjem in spremljanjem izpolnjevanja pogojev za ugodnosti ter pošiljanjem obvestil: ime in priimek, rojstni datum, podatki o naših storitvah in produktih (npr. sklenjena zavarovanja), kontaktni podatki (e-naslov, poštni naslov), podatki o zabeleženih ali vnešenih telesnih aktivnostih (vrsta telesne aktivnosti, čas in trajanje), o doseženi bonus kategoriji in povprečju števila korakov, ko uporabljate mobilno aplikacijo v skladu s pogoji njene uporabe ter produkte in storitve zavarovalnice v skladu s splošnimi pogoji, t.j. zbiranje nagradnih točk in koriščenje ugodnosti v okviru zavarovanj ter pri izbranih pogodbenih partnerjih; ko koristite ugodnosti iz programa spodbud pri katerem od pogodbenih partnerjev, lahko vaše podatke pridobimo tudi s strani tega pogodbenega partnerja (npr. povratna informacija o koriščenju ugodnosti). Če po uspešno opravljenem izzivu nagrado podeljuje Zavarovalnica Sava, bomo od vas za namen izpolnjevanja obveznosti s področja davčne zakonodaje zahtevali tudi davčno številko.

Kako si izmenjujeta podatke Zavarovalnica Sava in YAS.life

Zavarovalnica Sava in YAS.life obdelujeta vaše zbrane osebne podatke v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi o varstvu podatkov.

Poleg osnovnih podatkov o uporabniku se v primeru vnosa številke zavarovalne police redno izmenjajo tudi naslednji podatki:

 • YAS.life posreduje Zavarovalnici Sava: uporabniški ID uporabnika, pod katerim YAS.life kreira uporabnika v mobilni aplikaciji, podatek o doseženem številu korakov v obdobju beleženja, status uporabniškega računa v mobilni aplikaciji;
 • YAS.life posreduje Zavarovalnici Sava: uporabniški ID uporabnika, pod katerim YAS.life kreira uporabnika v mobilni aplikaciji, podatek o doseženem številu korakov v obdobju beleženja, status uporabniškega računa v mobilni aplikaciji;

YAS.life posreduje Zavarovalnici Sava tudi naslednje podatke: podatek o koriščenju nagradnih točk in njihovi višini.

Za namene preverjanja koriščenosti mobilne aplikacije se redno izmenjajo tudi agregirani (anonimizirani) podatki o številu uporabnikov mobilne aplikacije, številu neaktivnih (izbrisanih) uporabniških računov, številu uporabnikov, ki so registrirani s številko police zavarovanja, ter o oceni izzivov.

S kom delimo vaše osebne podatke in njihov prenos v tretje države

Vaše osebne podatke po naših navodilih, v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši pogodbeni izvajalci (t.i. »obdelovalci«), kot so izvajalci storitev informacijske tehnologije za podporo aktivnostim programa in/ali mobilne aplikacije, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov. Pri teh obdelavah lahko pride do iznosa podatkov v tretje države, vendar bomo v takem primeru zagotovili, da bo upoštevan enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajali sami ter da bodo spoštovane vse zahteve evropskih in nacionalnih predpisov, ki se nanašajo na iznos osebnih podatkov v tretje države.

Mobilna aplikacija uporablja različne digitalne storitve tretjih oseb za določene standardizirane naloge, ki se dogajajo v ozadju. Tukaj vas želimo obvestiti, kateri ponudniki so to in zakaj potrebujemo njihove storitve:

Adjust

V aplikaciji uporabljamo analitično tehnologijo ponudnika Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin, Nemčija, ki uporablja anonimizirane podatke o IP in MAC naslovih uporabnikov za namene analize naše mobilne aplikacije. Podatki, ki jih zbira Adjust, se uporabljajo zgolj za analizo funkcionalnosti in rabe mobilne aplikacije na način, da se kreirajo anonimizirane ocene in grafike o številu obiskov, številu ogledov strani, ipd. Analize Yas.life uporablja izključno za namene lastne tržne raziskave kot tudi za optimizacijo in prilagoditev vsebine mobilne aplikacije.

Dodatne informacije: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy

Intercom

Z namenom, da nas lahko uporabniki kontaktirajo v primeru vprašanj ali težav uporabljamo celovito (»end-to-end«) rešitev za mobilno pomoč uporabnikom v mobilni aplikaciji, ki jo ponuja Intercom Inc, Stephens Ct., 18-21 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irska. Ko nas uporabniki v mobilni aplikaciji kontaktirajo za pomoč, bomo prosili za njihov e-naslov ali ID uporabniškega računa z namenom identifikacije uporabnika in nudenja pomoči. V kolikor je potrebno, lahko uporabnika prosimo tudi za dodatne podatke (neobvezno). Posredovane podatke Intercom upravlja, med drugim tudi na strežnikih v ZDA, vendar bo obdelava teh podatkov potekala le v skladu z našimi navodili in za namen nudenje pomoči oz. komunikacije z uporabniki v primeru, ko nas uporabniki kontaktirajo. V primeru prenosa, hrambe in obdelave podatkov v ZDA je le-ta vselej kriptirana v skladu s sklenjenimi dogovori, ki vključujejo standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija.

Dodatne informacije: https://www.intercom.com/gdpr 

Google Firebase

Google Firebase je integralni in nujni del infrastrukture mobilne aplikacije, ki ga ni mogoče izključiti. Storitev uporabljamo za pošiljanje povezav s povabili (»invitation link«), za analitiko v primerih zrušitve mobilne aplikacije (»crash analytics«) in za pošiljanje potisnih sporočil. Ena izmed komponent storitve je tudi Google Analytics. Ponudnik storitve je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, ki obdeluje podatke v vseh državah, kjer ima poslovni naslov ponudnik ali njegovi pod-obdelovalci. V primeru prenosa, hrambe in obdelave podatkov izven območja EU/EEA je le-ta vselej kriptirana v skladu s sklenjenimi dogovori, ki vključujejo standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija.

Dodatne informacije: https://firebase.google.com/

Open Telekom Cloud

Storitev Open Telekom Cloud se uporablja za gostovanje strežnikov in infrastrukturnih storitev naše mobilne aplikacije preko podatkovnih centrov v Nemčiji. Ponudnik storitve je Open Telekom Cloud, T-Systems International GmbH, Hahnstraße 43 d, 60528 Frankfurt am Main, Nemčija.

Dodatne informacije: https://open-telekom-cloud.com/de/sicherheit/datenschutz

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Osebne podatke, pridobljene v okviru programa spodbud, hranimo le toliko časa, kot to dovoljuje zakonodaja. Če vnesete številko police, podatke o povprečju števila korakov in na tej podlagi pripadajočem koriščenju ugodnosti pri zavarovanjih, hranimo v zadevni evidenci Zavarovalnice Sava do poteka rokov hrambe podatkov v skladu z Zakonom o zavarovalništvu, Obligacijskim zakonikom in drugo področno zakonodajo.

Osebne podatke izbrišemo, ko je soglasje za njihovo shranjevanje in drugo obdelavo preklicano, ali ko poznavanje teh podatkov ni več potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili pridobljeni in hranjeni, npr. če kot uporabnik mobilne aplikacije izbrišete uporabniški račun, bodo vaši podatki v mobilni aplikaciji trajno izbrisani najkasneje v 14 dneh od prejema vaše zahteve po izbrisu uporabniškega računa. 

Uveljavljanje zahtevkov iz naslova varstva osebnih podatkov ter pravica do pritožbe

Kot uporabnik mobilne aplikacije in član programa spodbud imate do svojih podatkov pravico dostopati in zahtevati popravek netočnih podatkov, v določenih primerih imate tudi pravico podatke prejeti v strojno berljivem odprtem formatu (npr. _.csv), zahtevati izbris podatkov ter ugovarjati ali zahtevati omejitev obdelave za nekatere namene.

V primeru uveljavljanja pravice do izbrisa bomo poskrbeli tudi za to, da vsak, ki obdeluje podatke v našem imenu, te podatke prav tako izbriše.

Svojo zahtevo kot uporabnik mobilne aplikacije naslovite na datenschutz@yas.bitimark.com oz. kot član programa spodbud na gdpr@zav-sava.si. Upravljavca drug drugemu posredujeta vaš zahtevek, če ocenita, da je drugi izmed njiju bolj primeren za njegovo reševanje.

Brez poseganja v katero koli drugo pravno sredstvo vam je zagotovljena tudi pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava osebnih podatkov krši predpise o varstvu podatkov. Pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov je:

 • v Zvezni republiki Nemčiji: Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin
 • v Republiki Sloveniji: Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Spremembe obvestila o zasebnosti

Z nadaljnjim razvojem programa spodbud in mobilne aplikacije ali zaradi tehničnih sprememb slednje bo v bodoče morda potrebna sprememba oziroma dopolnitev tega obvestila, zato si pridržujemo pravico, da kadarkoli in brez navedbe razlogov spremenimo to obvestilo o zasebnosti. Vsakokrat veljavna verzija je objavljena v mobilni aplikaciji in na spletni strani Zavarovalnice Sava.

Nach oben scrollen